Hygiena je naše doména

KOMPLETNÍ HYGIENICKÝ SERVIS – NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ, DOKUMENTACE, PORADENSTVÍ, ŠKOLENÍ, PRODEJ DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ.

NAŠE SLUŽBY

Řešení na míru

S cílem snížení finančních a časových nároků se věnujeme efektivnímu nastavení úklidu a dezinfekce za předpokladu výběru vhodných čistících a úklidových prostředků, dezinfekce, dávkovací techniky, úklidových pomůcek a strojů a správných sanitačních postupů.

20

Dlouholeté zkušenosti

Vznikli jsme na základě dvacetileté zkušenosti z kontrolní činnosti v oblasti hygieny ve školských zařízeních a potravinářských provozech.

Osobní přístup

Z důvodů efektivity a splnění odborných a legislativních požadavků, preferujeme úzký osobní kontakt se svými zákazníky.

Hygienické školení

avlySPol s.r.o. Vás zve na školení HYGIENICKÉHO MINIMA

OLOMOUC 26. 8.2024 / 11:00-14:00 / Školní jídelna, Holečkova 10
ŠUMPERK 28.8.2024 / 09:00-12:00 / Školní jídelna, Sluneční 38
PŘEROV 29.8.2024 / 09:00-12:00 / Restaurace Bečva, nábřeží PFB 273/21
PROSTĚJOV 30. 8.2024 / 08:00-11:00 / Školní jídelna, Studentská 2

Lektor: Bc. Sylva Polzer, hygienický konzultant
Vstupné na osobu: 590 Kč. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Přihlásit se můžete ZDE

Provozní hygiena / Osobní hygiena / Technologie výroby pokrmů, jejich příprava, skladování a uvádění do oběhu / Infekční onemocnění, alimentární nákazy a otravy z potravin / Čištění a dezinfekce v potravinářství, dezinsekce, deratizace / Speciální hygienická problematika dle příslušné pracovní činnosti / HACCP – zavedení, aktualizace, zjednodušení

Poradenství, školení a servis    na vysoké úrovni.

Nastavení hygienických opatření.

Efektivní řešení hygieny, usnadnění úklidu a dezinfekce včetně dodání čistících a dezinfekčních přípravků.

Hygienická dokumentace: HACCP, Provozní a sanitační řády.

Hygienický audit.

Konzultace při výběru vhodných prostor pro Vaše podnikání.

KONTAKT

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

RESTAURACE

HOTELY

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, SLUŽBY PÉČE O TĚLO

FIRMY

SLUŽBY

Analýza rizika a kritické kontrolní body

Restaurace, kavárny, cukrárny, bufety, vývařovny, školní jídelny, výdejny stravy, pizzerie, benzínové stanice a ostatní provozovny s nabídkou prodeje potravin a rozlévání nápojů.

Každý potravinářský provoz má za cíl uvádět na trh zdravotně nezávadné potraviny. Proto, aby tomu tak bylo a zároveň docházelo k efektivnímu řízení výdeje potravin a pokrmů, je povinností každého potravinářského podniku dle nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, vytvořit vlastní postup založený na principech HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) a postupovat podle něj.

Zpracování a zavedení systému HACCP provádíme pouze na základě osobní návštěvy provozovny.

Cena se odvíjí od časové náročnosti služby a velikosti provozu.

Nezávislé hodnocení dodržování všech platných hygienických a bezpečnostních opatření, prováděné s ohledem na „provozní slepotu“ kvalifikovanou třetí stranou – vnitřním auditorem.

Audit zahrnuje prohlídku provozu, kontrolu zavedení hygienické dokumentace, dodržování platné legislativy a správné osobní a provozní hygieny, přezkoušení pracovníků.

Audit se provádí za plného provozu. O průběhu a výsledku je vyhotovena zpráva/protokol.

Četnost si stanoví provozovatel; u potravinářských provozů se doporučuje 1x ročně případně dle potřeby (při zjištění nedostatků apod.).

Cena se odvíjí od náročnosti služby a velikosti provozu.

Provádíme školení u Vás na pracovišti. Ušetříte časové a mzdové náklady za cestu na školení a současně proškolíte všechny své zaměstnance. Náplň školení upravujeme dle specifik dané provozovny či firmy.

Provozovatel potravinářského provozu má povinnost pravidelně zajišťovat školení v rozsahu znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz u osob vykonávajících pracovní činnosti při výrobě a oběhu potravin ve stravovacích službách.

Plán školení zaměstnanců:

 • při náboru nových pracovníků,
 • stálí zaměstnanci – 1x ročně,
 • při zjištění nedostatků.

Náplň školení:

 • Zdravotní stav osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou.
 • Osobní hygiena při práci.
 • Technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků.
 • Úklid a dezinfekce
 • Alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzniku a šíření).
 • Speciální hygienická problematika podle příslušné pracovní činnosti.

O absolvování školení je vydán doklad.

Cena 350,- Kč za osobu

 • Posouzení hygienických podmínek dle platné legislativy
 • Provozní, prostorové a mikroklimatické podmínky, osvětlení, zásobování vodou
 • Nastavení hygienických opatření, úklidu a dezinfekce
 • Konzultace projektových dokumentací

Cena se odvíjí od náročnosti služby cca 450,- Kč/ hodinu

Výběr vhodných dezinfekčních přípravků není pro provozovatele vůbec jednoduchou záležitostí. Je velmi náročné zorientovat se na současném trhu a vybrat přípravky, které splňují všechny legislativní požadavky pro daný provoz a současně jsou finančně přijatelné.

Plně se věnujeme této problematice a přípravky vybíráme dle požadavků provozovatele, velikosti provozovny, počtu zaměstnanců a platné legislativy.

Ve své nabídce máme i bezchlórové dezinfekce.

Nabízíme dezinfekční přípravky s deklarovaným účinkem určené pro profesionální použití. Běžně užívané přípravky a přípravky určené pro domácnost nemusí být účinné.

V případě odběru dezinfekčních přípravků vám vše dodáme až do úklidové místnosti, vysvětlíme, zaškolíme, předvedeme praktickou ukázku manipulace a nakládání s chemickými látkami a budeme vám kdykoliv k dispozici v rámci poradenství v oblasti dezinfekce zdarma.

Preferujeme používání aplikační techniky, která zajišťuje požadované dávkování a bezpečnou manipulaci.

Každý provoz je jiný a neexistuje pouze jedna varianta řešení. Nastavíme vám úklid a vybereme vhodné přípravky dle velikosti zařízení, počtu zaměstnanců s ohledem na vaše požadavky, kvalitu a cenu.

Klademe důraz na efektivitu, bezpečnost práce, ekologii, účinek a současně finanční možnosti škol a školek.

V případě odběru čistících přípravků vám vše dodáme až do úklidové místnosti, vysvětlíme, zaškolíme, předvedeme praktickou ukázku manipulace a nakládání s chemickými látkami a budeme vám kdykoliv k dispozici v rámci poradenství v oblasti úklidu zdarma.

Preferujeme používání aplikační techniky, která zajišťuje požadované dávkování a bezpečnou manipulaci.

Nabízíme i ekologické čistící přípravky s vysokou účinností za cenu běžných přípravků. Produkty splňují nejpřísnější kritéria pro ochranu životního prostředí a jsou rychle rozložitelné v přírodě. Využitelné u objektů s individuálními biologickými čističkami odpadních vod.

Kontakt

Máte nějaké otázky ohledně našich služeb? Napište nám a můžeme se dohodnout. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše otázky.

avlySPol s.r.o.

Železniční 591/10
779 00 Olomouc Chválkovice

IČO: 07118635
DIČ: CZ07118635

info@avlyspol.cz

Sylva Polzer

hygienický konzultant, jednatel společnosti

Robert Polzer

obchodní manažer, jednatel společnosti

NAPIŠTE NÁM